Recent developments in telecommunications law

R. Van den Hoven van Genderen, A.C.M. Nugter, J.M. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-236
TijdschriftNetherlands International Law Review
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit