Recent contributions of x-ray low-angle diffraction to the investigation of cellulose fiber structure

P.H. Hermans, A. Weidinger, D. Heikens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent contributions of x-ray low-angle diffraction to the investigation of cellulose fiber structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen