Recent contributions of x-ray low-angle diffraction to the investigation of cellulose fiber structure

P.H. Hermans, A. Weidinger, D. Heikens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  A survey of work being carried out in this field. [on SciFinder (R)]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-141
  TijdschriftPulp & Paper Magazine of Canada
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 1958

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent contributions of x-ray low-angle diffraction to the investigation of cellulose fiber structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit