Recent and expected directions in modeling transportation

H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings South African Transport Conference
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit