Receiving a mediated touch from your partner vs. a male stranger: How visual feedback of touch and its sender influence touch experience

Sima Ipakchian Askari, V.J. Harjunen, Michiel Spapé, Antal Haans, Niklas Ravaja, Wijnand A. IJsselsteijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Receiving a mediated touch from your partner vs. a male stranger: How visual feedback of touch and its sender influence touch experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen