Reasoning about risk in agent's deliberation process: a Jadex implementation

Y. Asnar, P. Giorgini, N. Zannone

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Reasoning about risk in agent's deliberation process: a Jadex implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen