Rear suspension design for an in-wheel-drive electric car

Ashwin Dayal George, Igo Besselink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rear suspension design for an in-wheel-drive electric car'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen