Realtime digital signal processing environment for educational exercises and lab experiments

B.B.A.J. Bloemendal, A.C.P. Meer, van, P.C.W. Sommen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Realtime digital signal processing environment for educational exercises and lab experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen