Realization theory for linear switched systems : a formal power series approach

M. Petreczky

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    17 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Realization theory for linear switched systems : a formal power series approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.