Realization of integrated optical amplifiers on InP using selective area chemical beam epitaxy

P.J. Harmsma, M.R. Leijs, C.A. Verschuren, H. Vonk, Y.S. Oei, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelECIO '99, 9th European Conference on Integrated Optics, Turin, Italy, April 13 - 16, 1999
Pagina's317-320
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit