Realization of a 4kW thermochemical segmented reactor in household scale for seasonal heat storage

M. Gaeini, M.R. Javed, H. Ouwerkerk, H.A. Zondag, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
314 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Realization of a 4kW thermochemical segmented reactor in household scale for seasonal heat storage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering