Real-time video-based infant discomfort detection and monitoring for GERD diagnosis

Cheng Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
  • Tjon A Ten, Walther E., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Pourtaherian, A., Co-Promotor
Datum van toekenning24 mrt. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6423-718-4
StatusGepubliceerd - 24 mrt. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit