Real-time study of HWCVD a-Si:H film growth using optical second harmonic generation spectroscopy

I.M.P. Aarts, J.J.H. Gielis, P.M.J. Grauls, C.M. Leewis, M.C.M. Sanden, van de, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Real-time study of HWCVD a-Si:H film growth using optical second harmonic generation spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie