Real-time optimization of thermal ablation cancer treatments

Zoi Tokoutsi, Martin Grepl, Karen Veroy, Marco Baragona, Ralph Maessen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Real-time optimization of thermal ablation cancer treatments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen