Real-time electrohysterography: a novel technology used on the labour ward

M.W.C. Vlemminx

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

899 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Oei, S.G. (Guid), Promotor
  • van der Hout-van der Jagt, M.B. (Beatrijs), Co-Promotor
  • Rabotti, C., Co-Promotor
Datum van toekenning23 mei 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4485-1
StatusGepubliceerd - 23 mei 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit