Real time control of plasmas and ECRH systems on TCV

J.I. Paley, J. Berrino, S. Coda, N. Cruz, B.P. Duval, F. Felici, T.P. Goodman, Y. Martin, J.-M. Moret, F. Piras, A.P. Rodriques, B. Santos, C.A.F. Varandas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Real time control of plasmas and ECRH systems on TCV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics