Real-time constrained reconfigurable communication between embedded processors

J.A.J. Leijten

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Jess, Jochen, Promotor
  • van Meerbergen, Jef, Promotor
Datum van toekenning30 nov 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-74445-43-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit