Real-time adaptive concepts in acoustics : blind signal separation and multichannel echo

D.W.E. Schobben

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Aantal pagina's170
ISBN van geprinte versie0-7923-7109-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit