Real Sociedad Española de Química Prizes 2018

J. Jimenez-Barbero, M. A. Miranda, M. Yanez, Sofia Calero, Juan Casado, M. C. Gimeno, X. Ribas, C. M. A. Castellanos, A. Fernandez-Tejada, J. Montenegro, C. Romero-Nieto, M. G. Suero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15639-15640
Aantal pagina's2
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume57
Nummer van het tijdschrift48
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 nov. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit