Real-argument incomplete hankel functions: accurate and computationally efficient integral representations and their asymptotic approximants

Renato Cicchetti, Antonio Faraone, Gianni Orlandi, Diego Caratelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Real-argument incomplete hankel functions: accurate and computationally efficient integral representations and their asymptotic approximants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen