Reading performance as screening tool for visual complaints from stereoscopic content

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reading performance as screening tool for visual complaints from stereoscopic content'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Computer Science