Reactor Centrum Nederland werkt aan kernreactor voor het voortstuwen van schepen

M. Bogaardt, M. Muysken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67-70
TijdschriftNautica
Volume3
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit