Reactor Centrum Nederland werkt aan kernreactor voor het voortstuwen van schepen

M. Bogaardt, M. Muysken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)293-295, 297
TijdschriftElectronica
Volume14
Nummer van het tijdschrift346
StatusGepubliceerd - 1961

Citeer dit