Reactivity theory of transition-metal surfaces: a Brønsted-Evans-Polanyi linear activation energy - free-energy analysis

R.A. Santen, van, M. Neurock, S.G. Shetty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

378 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2005-2048
TijdschriftChemical Reviews
Volume110
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reactivity theory of transition-metal surfaces: a Brønsted-Evans-Polanyi linear activation energy - free-energy analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit