Reactivity of zeolitic bronsted acidic sites

R.A. Santen, van, G.J. Kramer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

593 Citaten (Scopus)
349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-660
Aantal pagina's24
TijdschriftChemical Reviews
Volume95
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit