Reactivity differences of Pt0 phosphine complexes in C-C bond activation of asymmetric acetylenes

A. Gunay, C. Müller, R.J. Lachicotte, W.W. Brennessel, W.D. Jones

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    23 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reactivity differences of Pt0 phosphine complexes in C-C bond activation of asymmetric acetylenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen

    Fysica en Astronomie