Reactions of carboxylic acids on oxides: 1. selective hydrogenation of acetic acid to acetaldehyde R. Pestman,

R. Pestman, Remco Koster, J.A.Z. Pieterse, Vladimir Ponec

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reactions of carboxylic acids on oxides: 1. selective hydrogenation of acetic acid to acetaldehyde R. Pestman,'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen