Reaction to C. Gussenhoven and A.C.M. Rietveld: "Fundamental frequency declination in dutch: testing three hypotheses"

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)357-364
  TijdschriftJournal of Phonetics
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit