Reaction time and accuracy

J.F. Schouten, J.A.M. Bekker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  159 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-153
  TijdschriftActa psychologica
  Volume27
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit