Reaction engineering of the carbothermal production of beta'-Sialon

A.M. Neerven, van, F. Blömer, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume9
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit