Reaching the tumour: nanoscopy study of nanoparticles in the biological environment

Natalia Feiner Gracia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

338 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Albertazzi, Lorenzo, Promotor
  • Samitier Marti, Josep, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 jan. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4962-7
StatusGepubliceerd - 23 jan. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit