Reaching a goal with directional uncertainty

M. Berg, de, L.J. Guibas, D. Halperin, M.H. Overmars, O. Schwarzkopf, M. Sharir, M. Teillaud

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Reaching a goal with directional uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Mathematics