Re-use of laundry rinsing water by low cost adsorption technology

N. Schouten

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    503 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-use of laundry rinsing water by low cost adsorption technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen