Re-theorizing the social individual student dialogically across and between boundaries of multiple communities

S.F. Akkerman, M.W. Eijck, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-theorizing the social individual student dialogically across and between boundaries of multiple communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology

  Computer Science

  Arts and Humanities