Re-configuring workflow management systems to facilitate a "smooth flow of work"

H.A. Reijers, S. Poelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-configuring workflow management systems to facilitate a "smooth flow of work"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen