Re-architecture: Exhibition of the two Water tower projects in Helmond and Vila Real de Santo Antonio

A.R. Pereira Roders, I. Valverde

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelExhibition of the two Water tower projects in Helmond and Vila Real de Santo Antonio, Portugal 29-3-06 – 16-4-06
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit