RDF/XML-based automatic generation of adaptable hypermedia presentations

F. Frasincar, G.J.P.M. Houben, P. Barna, C.D. Pau

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RDF/XML-based automatic generation of adaptable hypermedia presentations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen