Rayleigh-gravity waves in a heavy elastic medium

M. Kuipers, A.A.F. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A plane wave travelling through an elastic incompressible medium with a plane boundary is considered. The motion is confined largely to the neighbourhood of the latter. In addition to elastic forces, gravitational ones are accounted for as well. The velocity of propagation is calculated applying a Lagrangian description of the problem.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-190
Aantal pagina's10
TijdschriftActa Mechanica
Volume81
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rayleigh-gravity waves in a heavy elastic medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit