Rationale and application of coronary transstenotic pressure gradient measurements

Bernard de Bruyne, Walter J. Paulus, Nico H.J. Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rationale and application of coronary transstenotic pressure gradient measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Agricultural and Biological Sciences