Rational design of small molecule 14-3-3 protein-protein interaction stabilizers

Francesco Bosica

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ottmann, Christian, Promotor
  • O'Mahony, Gavin, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5149-1
StatusGepubliceerd - 13 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit