Rational design of porous silica-based materials via multiscale colloidal assembly

Andreas Josephus Fijneman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Esteves, A.C.C. (Catarina), Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning5 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5120-0
StatusGepubliceerd - 5 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit