Rational Design of Bioinspired Nanocomposites with Tunable Catalytic Activity

Hans Hendrikse, Alejo Aguirre, Arno van der Weijden, Anne S. Meeussen, M.F. (Fernanda) Neira d'Angelo (Corresponding author), Willem L. Noorduin (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rational Design of Bioinspired Nanocomposites with Tunable Catalytic Activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen