Rational basis functions in iterative learning control - With experimental verification on a motion system

J.J. Bolder, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rational basis functions in iterative learning control - With experimental verification on a motion system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen