Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart 1897) (Acari, Pyroglyphidae)

J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)180-186
TijdschriftActa Allergologica
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit