Rare events and stability for random walks and stochastic communication systems

V. Shneer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Heriot-Watt University
  Datum van toekenning1 jan 2006
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit