RAPTOR : optimization, real-time simulation and control of the tokamak q profile evolution using a simplified transport model

F. Felici, O. Sauter, T.P. Goodman, J.I. Paley

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RAPTOR : optimization, real-time simulation and control of the tokamak q profile evolution using a simplified transport model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie