Rapid filling of pipelines with the SPH particle method

Q. Hou, L.X. Zhang, A.S. Tijsseling, A.C.H. Kruisbrink

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid filling of pipelines with the SPH particle method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen