Rank functions on semigroups

K.A. Post

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Rank functions on semigroups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde