Rank functions on semigroups

K.A. Post

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)332-334
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1958

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Rank functions on semigroups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit