Random walks on the vertices of transportation polytopes with constant number of sources

M. Cryan, M. Dyer, H. Müller, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200607
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit